အမုန္းနဲ႕ပဲထိုက္တန္တယ္
ေတးဆို -၀န

Lyrics

ကံဆိုးျခင္းဆိုတာ
ကြ်န္ေတ့ာ္ဘဝျဖစ္ေတာင္မွ
မ ရဲ့အခ်စ္ေတာ့
ကြ်န္ေတ့ာ္အတြက္ကံေကာင္းျခင္းပါ
ဒီလိုတဖက္သတ္ ကေလးအေတြး ေတြးထင္ျပီး
မိုက္ရူးရဲ မ အေပၚကြ်န္ေတာ္ဆိုးခဲ့တာ
မ အတြက္ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသလား
ကြ်န္ေတာ္မွားသြား…..

မထင္မွတ္ပဲ ေတြတဲ့လမ္းအေတြ ့မွာ
ျငိဳျငင္တဲ့အႀကည့္နဲ ့ မ.. မ်က္နွာ
မ ေတာ့မသိပါ
ကြ်န္ေတ့ာ ရင္ထဲမွာငိုခဲ့ရ..
ဒါကြ်န္ေတာ္အတြက္ မ…ရဲ့အခ်စ္တဲ့လား
ကြယ္ရာမွာ သာမယ့္ ကြ်န္ေတာ္အတြက္လမင္းလား
မ ရယ္… သိုဝွက္မထားပါနဲ ့
တကယ္မခ်စ္နိုင္လဲ
ဟန္မေဆာင္ပဲ နဲ႔
ဖြင့္ေျပာျပီးမုန္းနိုင္တယ္..
ကြ်န္ေတာ္ေနရစ္ ခဲ့ပါမယ္..
မခ်စ္ပဲနဲ႔ ျမိဳသိမ့္လို ့နမ္းရင္
မ ပင္ပန္းလိမ့္မယ္
ေနွာက္ဆံုး.. အသဲခြဲသြားရင္လည္း..
ဒဏ္ရာေလးအတိုင္းသိမ္းထားမယ္
မ အတြက္ မွန္တယ္ ကြ်န္ေတာ္လိုေကာင္ဟာ
အမုန္းနဲ႔ပဲ ထိုက္တန္တယ္
. . . . . . . ….

အရမ္းခ်စ္မိသမွ်
ရင္မွာစိတၲဇျဖစ္တည္ကာ
စိတ္မခ်လို ့ပါ မ ရယ္ သံသယမဟုတ္ပါ
အနိုင္ပိုင္းတဲ့ စိတ္နဲ ့မဟုတ္ေပမဲ့
အေပ်ာ္သေဘာ မ အေပၚအနိုင္ယူခဲ့မိတာ
မရဲ ့သိကၡာက်ေစသလား
ကြ်န္ေတာ္မွားသြား…

Sponsored

မထင္မွတ္ပဲ ေတြတဲ့လမ္းအေတြ ့မွာ
ျငိဳျငင္တဲ့အႀကည့္နဲ ့ မ မ်က္နွာ
မ ေတာ့မသိပါ
ကြ်န္ေတ့ာ ရင္ထဲမွာငိုခဲ့ရ..
ဒါကြ်န္ေတာ္အတြက္ မ…ရဲ့အခ်စ္တဲ့လား
ကြယ္ရာမွာ သာမယ့္ ကြ်န္ေတာ္အတြက္လမင္းလား
မ ရယ္… သိုဝွက္မထားပါနဲ ့
တကယ္မခ်စ္နိုင္လဲ
ဟန္မေဆာင္ပဲ နဲ႔
ဖြင့္ေျပာျပီးမုန္းနိုင္တယ္..
ကြ်န္ေတာ္ေနရစ္ ခဲ့ပါမယ္..
မခ်စ္ပဲ့နဲ ျမိဳသိမ့္လို ့နမ္းရင္
မ ပင္ပန္းလိမ့္မယ္
ေနွာက္ဆံုး.. အသဲခြဲသြားရင္လည္း
ဒဏ္ရာေလးအတိုင္းသိမ္းထားမယ္
မ အတြက္ မွန္တယ္ ကြ်န္ေတာ္လိုေကာင္ဟာ
အမုန္းနဲ ့ပဲ့ထိုက္တန္တယ္

ဟန္မေဆာင္ပဲ နဲ႔
ဖြင့္ေျပာျပီးမုန္းနိုင္တယ္…
ကြ်န္ေတာ္ေနရစ္ ခဲ့ပါမယ္…
မခ်စ္ပဲ့နဲ ျမိဳသိမ့္လို ့နမ္းရင္
မ ပင္ပန္းလိမ့္မယ္
ေနွာက္ဆံုး.. အသဲခြဲသြားရင္လည္း
ဒဏ္ရာေလးအတိုင္းသိမ္းထားမယ္
မ အတြက္ မွန္တယ္ ကြ်န္ေတာ္လိုေကာင္ဟာ
အမုန္းနဲ႔ပဲ ထိုက္တန္တယ္

ဟိုးးးးးးးးးးးးးး.
မ…အတြက္…
ကြ်န္ေတာ္လိုေကာင္ဟာ
အမုန္းနဲ ့ပဲထိုက္တန္တယ္…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here